#

Nieuws

Een bio divers steenuilenerf
6 maart 2018

Onlangs heeft de Steenuilenwerkgroep van IVN Oisterwijk een project ingediend voor de verbetering van de biodiversiteit in Het Groene Woud. Met ons project willen we steenuilenerven geschikter maken voor andere vogels en insecten. De steenuil die hoog in de voedselketen staat zal daar zeker blij mee zijn want hij houdt van een gevarieerd menu waar ook af en toe een lekker vogeltje op staat.

De aanvraag is gehonoreerd en we hebben een voucher ter waarde van €1000,- toegekend gekregen. Hier gaan we vogelvriendelijke beplanting voor kopen zoals besdragende struiken om vogels te lokken en doornachtige struiken zodat vogels hierin kunnen vluchten bij gevaar. Zo hebben de vogels ook een eerlijke kans. Deze struiken gaan we aanplanten op door ons uitgekozen steenuilenerven.

Ieder jaar stelt Streekfonds Het Groene Woud een bedrag beschikbaar voor projecten. De eerste inventarisaties van steenuilenerven zijn inmiddels achter de rug. De realisatie van het project zal in het najaar plaats gaan vinden en er zullen twee erven als voorbeeldtuin gaan dienen.

steenuil

Foto: (Kiekis) Michel Verhoeven

Uilenballen uitpluizen
15 februari 2018

Op zondag 28 januari heeft er in Tilburg een leuke Rangeractiviteit plaatsgevonden die is voortgekomen uit een samenwerking tussen het WNF Midden-Brabant en de uilenwerkgroep uit Oisterwijk. Het Wereld Natuur Fonds heeft als missie gezamenlijk een wereld tot stand te brengen waarin de mens en de natuur in harmonie samenleven. Het Wereld Natuur Fonds is onderdeel van het WWF (World Wife Fund for nature), samen met meer dan 100 landen. In Nederland zijn er diverse regioteams met vrijwilligers (waaronder het WNF-Midden Brabant), die regelmatig leuke Rangeractiviteiten organiseren.

We zijn begonnen met een lezing, die werd gegeven door Christien en Anita van de uilenwerkgroep. Zij hebben een mooie lezing gegeven over alle uilen, oa de bosuil, ransuil, steenuil en de kerkuil. Er werd verteld waar de uilen voorkomen, hoe je ze kunt herkennen en hoe de uilen het best beschermd kunnen worden. Er waren ook opgezette uilen aanwezig, zodat ze goed konden laten zien wat de verschillen en de kenmerken van de uilen zijn. De kinderen werden erg goed betrokken in de lezing en er gingen dan ook veel vingers omhoog wanneer Christien een vraag stelde aan de kinderen. Uit de antwoorden bleek wel dat de kinderen aandachtig zaten te luisteren. Daarnaast kwamen er tijdens de lezing ook veel mooie foto's van baby uiltjes voorbij waarop werd gereageerd met een collectief 'aaaaah'.

Na deze interessante lezing mochten de Rangers en hun ouders nog een uurtje blijven zodat zij de uilenbraakballen konden uitpluizen die we hadden meegenomen. Dit werd ook enthousiast gedaan door de kinderen en er kwamen veel verschillende botjes van muizen tevoorschijn. We mogen dan ook terugkijken op een zeer geslaagde activiteit! Voor toekomstige WNF Rangeractiviteiten kun je een kijkje nemen op de Facebookpagina van WNF Midden-Brabant en aanmeldingen gaan via middenbrabant@wnfregioteam.nl

steenuil steenuil

Zeg het voort! Poster: Stop roofvogels en uilen in gevangenschap
6 december 2017

Afgelopen zaterdag (2 december 2017) zijn bovengenoemde posters gepresenteerd op de landelijke dag van SOVON. Deze posters zijn een initiatief van Netwerk Uilenbescherming Brabant en moeten gezien worden als een aanvulling op de eerder uitgegeven folder "Roofvogels en uilen zijn niet voor de show". De groepen die toentertijd hun medewerking aan de folder gaven, hebben dat nu ook gedaan, te weten: Vogelbescherming Nederland (VN), Werkgroep Slechtvalk Nederland (WSN), Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN), Oehoe Werkgroep Nederland OWN), Steenuilenoverleg Nederland (STONE) en Kerkuilenwerkgroep Nederland (KWN).

De reden voor het uitbrengen van de posters is dat er een toename is van het gebruik van uilen en roofvogels op jaarmarkten, braderieën, shows, fotoshoots en andere evenementen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt het wel tegen: Sinterklaas met een oehoe op zijn arm, uilen en roofvogels op kerstmarkten of op kinderfeestjes. Bezoekers van deze evenementen vinden de dieren prachtig om te zien en ze kunnen voor een paar euro met een uil of roofvogel op de foto. Ze lijken dit de gewoonste zaak van de wereld te vinden, maar men heeft niet door dat het welzijn van deze roofvogels in het geding is.

Zo worden met name uilen (echte nachtdieren) blootgesteld aan dag- en zonlicht. Ook mijden uilen in het wild contact met mensen. Als ze vast geketend staan op een kraam kunnen ze niet anders dan dit contact gelaten ondergaan. Uilen en roofvogels werken alleen maar mee aan een show omdat zij hongerig worden gehouden zodat ze voor de prooien terugvliegen. Dan is er nog de problematiek van rondom per ongeluk of bewust losgelaten dieren die zich in het wild maar moeten zien te redden. Wanneer ze paren met een "wild" exemplaar kan er faunavervalsing ontstaan. Een ander groot probleem is het roven van dieren uit het wild (vaak uit het nest als nestjong). Kortom er zijn meer redenen waarom de bovengenoemde beschermingsorganisaties niet gelukkig zijn met dit fenomeen.

Achter de schermen wordt door een aantal organisaties hard gewerkt om deze soorten op een lijst te krijgen van soorten die niet in gevangenschap gehouden mogen worden. Tot die tijd ligt er een mooie taak voor beschermers en / of andere geïnteresseerden om mensen bewust te maken van de problematiek. Door het verspreiden van de posters hopen we dat het publiek zich bewust gaat worden van de problematiek. En dat men zich bijvoorbeeld niet meer laat het verleiden tot het bezoeken van genoemde evenementen. Men kan organisaties aanspreken om te stoppen met deze activiteiten.

De posters zijn verkrijgbaar bij de eerder genoemde groepen of in pdf te downloaden. De posters zullen binnen alle uilenwerkgroepen in Brabant uitgedeeld worden zodat ieder ze kan ophangen of gebruiken waar men wil.

Uiltjes ringen in Landleven
16 mei 2017

In het magazine Landleven staat deze maand een artikel over het ringen van steenuilen in ons werkgebied. Het artikel laat ook de erfbewoners aan het woord en maakt duidelijk dat zij erg begaan zijn met het wel en wee van de uilen. De medewerking van deze mensen is voor het behoud van de steenuil erg belangrijk.

https://issuu.com/uilenbeschermingbrabant/docs/landleven_2016_uilskuikens_ringen_-

Natuurfotograaf André Eijkenaar op bezoek
4 mei 2017

Op koningsdag kregen wij de koning der natuurfotografen, André Eijkenaar, op bezoek. André is de hofleverancier op fotogebied van alle uilenwerkgroepen.

Naast het fotograferen heeft André ook actief meegewerkt tijdens de eerste kastcontroles van de steenuil. We hebben volop geprofiteerd van zijn enthousiasme: het dragen van de ladder, het controleren van de kasten. Daarnaast hebben we veel van elkaar kunnen leren. Eigenlijk is André een kerkuilenman, maar hij draagt de steenuil een warm hart toe. Hij vond het des te leuker omdat er in Groningen (waar hij vandaan komt) nog maar 12 broedpaartjes van de steenuil zijn.

André heeft naast het veldwerk de tijd genomen om zijn tentje op te zetten op een steenuilenerf. Hier heeft hij mooie foto’s kunnen maken van de steenuil waar wij erg blij mee zijn. Op het uilenerf was onlangs ook een kerkuilenkast geplaatst. De kerkuil leek sinds plaatsing van de kast echter verdwenen, volgens de erfbewoners. André kwam er achter dat niet alleen de steenuil maar ook de kerkuil aanwezig is op het erf, en dat naar alle waarschijnlijkheid beide uilen hier aan het broeden zijn.

steenuil steenuil

Werkbezoek zuiderburen bij Uilenwerkgroepen Oisterwijk
6 maart 2017

Afgelopen zaterdag 25-02-2017 hadden wij enkele Belgische uilenbeschermers (Lode van der Velde en Philippe Smets) op bezoek om hen ons werkgebied te laten zien. Deze dag stond in het teken van kennisuitwisseling. Eerder brachten wij zelf een werkbezoek aan Philippe Smets die in Tienen woont. We begonnen zaterdag met de laatste wintercontrole van steenuilen, waarbij uilen op ringen werden gecontroleerd en de ongeringde uilen geringd werden. Lode en Philippe maakten kennis met onze Brabantse uilen en werden ook aan het werk gezet. We gingen daarna op zoek naar een Belgische steenuil die twee jaar in ons gebied heeft gebroed. Helaas liet zij zich niet zien. Lode en Philippe waren erg gecharmeerd van de mooie boerderijen. Wat hen verder opviel was dat de doorgaande wegen in onze dorpen een geweldig achterland hebben met veel mogelijkheden voor de steenuil. Natuurlijk kwamen zij ook voor de ransuil. Het aantal ransuilen op de winterroest die wij bijhouden is voor Belgische begrippen ongekend. We gingen dan ook naar de grootste winterroest van Brabant. Onze Belgische uilenvrienden hebben de nodige ervaringen opgedaan. Ook omdat er nog een bevriende roofvogelwerkgroep aansloot: de schRansuilenclub. De dag werd afgesloten met een geweldige maaltijd. Het is goed schransen bij onze eigen Bourgondische kok.

steenuil

Vrije Vogelactie door Uilenwerkgroepen Oisterwijk
26 augustus 2016

Het was een mooie dag zaterdag 6 augustus. Met behulp van veertien enthousiaste en zeer geïnteresseerde kinderen in de leeftijd van 7 ...tot 14 jaar hebben de Uilenwerkgroepen van IVN Oisterwijk 4 steenuilen 1 kerkuil en 2 bosuilen vrij kunnen laten in geschikte biotopen. De uilen werden eerst geringd in een veldschuur op een uilenerf. Dit omdat men wil volgen hoe het met de uilen gaat en of zij het weer kunnen redden in de vrije natuur. De uilen zijn tijdens het veldwerk met behulp van de kinderen vrijgelaten in Moergestel, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Biezenmortel en Udenhout. Deze actie was bedoeld als een positieve tegenreactie op de vele uilententoonstellingen op jaarmarkten, braderieën, maar ook shows e.d in Oisterwijk en omstreken. Met dank ook aan meewerkende collega uilenwerkgroepen uit de omgeving. De uilen komen van Stichting Vogelasiel Someren die nadat zij zijn gerehabiliteerd weer vrijgelaten konden worden. De kinderen en de uilenwerkgroepen spreken van een groot succes. Wel zo fijn want de jeugd van nu zijn de uilenbeschermers van de toekomst!

steenuil

Crowdfundingactie Stichting Vogelasiel Someren e.o.
1 mei 2016

Stichting Vogelsasiel Someren e.o. wordt een van de twee Brabantse hoofdopvangcentra voor inheemse beschermde diersoorten. Daarom gaan zij uitbreiden. Zo kunnen er straks meer vogels opgevangen worden. Daarvoor zijn er wel meer volières nodig. Voor deze uitbreiding is geld nodig om een stuk productiebos wat gaat verdwijnen te kunnen compenseren. Het gaat om een bedrag van €13385,-. Dit heeft het asiel natuurlijk niet zomaar in kas, vandaar dat er een crowfundingactie wordt gestart van 1 mei tot 26 juni. Stichting Vogelasiel Someren e.o is de tweede erkende opvang in Brabant. Zij doen goed werk voor onder andere gewonde en verzwakte uilen. Na herstel worden deze weer vrijgelaten in de natuur. Deze actie steunen wij graag. Helpt u mee? Voor elke 5 € adopteer je een boom die door het vogelasiel voor je plant. http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/vogelasielsomeren

Uilenbescherming bij Koffietijd!
9 maart 2016

In het kader van de 'Week van de vrijwilliger' kregen wij zaterdag 5 maart het televisieprogramma 'Koffietijd' op bezoek. Zij gingen mee om het veldwerk te bekijken. Het was een mooie dag, en een mooie gelegenheid om het beschermingswerk onder de aandacht te brengen. Het resultaat is hier terug te zien. Wie weet levert deze aandacht weer nieuwe beschermers op. Want naast het nuttige is uilenbescherming ook een leuke en altijd inspirerende bezigheid!

link

# #

Roepende mannetjes
16 februari 2016

De steenuilen zijn weer volop aan het roepen. In de nachtelijke uren horen we uit verschillende hoeken hun welluidende klanken. De mannetjes geven hiermee hun territorium aan en ze lokken daarmee de vrouwtjes. Hierdoor worden de banden aangehaald en is de paarvorming een feit. De mannetjes zijn soms echte macho’s want ze zijn erg territoriaal en concurrenten worden dan ook met harde vleugel verjaagd. Gezien het veelvuldig roepen in ons werkgebied klinkt dit als een mooie belofte voor het aankomende broedseizoen. Heeft u ook een roepend mannetje op uw erf dat nog niet bekend is bij de werkgroep of neemt u andere uilenactiviteiten waar, dan kunt u dit doorgeven aan onze contactpersonen.

Van muis tot vogel tot kannibaal
31 augustus 2015

Al bij de eerste controles van de nestkasten troffen wij als prooien weinig muizen aan. Erg jammer omdat wij net van STONE een muizendeterminatiekaart hadden gekregen. Die ligt nu in de kast voor volgend jaar. In plaats van muizen vonden we des te meer vogelveren in de kasten. Dit is niet zo verwonderlijk omdat de steenuil makkelijk kan overschakelen naar ander voedsel. Het geeft aan dat de muizenstand na het goede muizenjaar van 2014 is ingezakt. Ook was er op sommige locaties een voedselprobleem, waardoor de jongen ten prooi zijn gevallen aan de ouders. Verder troffen we kasten aan die te smerig waren om open te maken. Waarschijnlijk zijn de vele regenwormen, die aan de jongen zijn gevoerd, de oorzaak. Zij veroorzaken diarree. Als laatste willen wij enkele opmerkelijke prooien noemen die wij in de nestkasten tegenkwamen: grote bonte specht en een adulte boerenzwaluw.

#

Steenuilenwerkgroep Oisterwijk deelt steenuilveilige drinkbakken uit
18 mei 2015

Afgelopen zondag deelde Steenuilenwerkgroep Oisterwijk steenuilveilige drinkbakken voor het vee uit aan erfbewoners waar ook echt uilen huizen. Een uitvinding van STONE om te voorkomen dat jonge uilen verdrinken in waterbakken. (Veel jonge uilen worden blootgesteld aan allerlei gevaren en overleven het eerste jaar niet. Verdrinking is een van de oorzaken)

Door de aanpassing, een binnenbak die er uitziet als een wasmand, kunnen de uilen tegen de wand omhoogklimmen. Meer hier over kunt u lezen op de site van STONE. In elk geval kwamen de bakken op tijd aan bij de erfbewoners en zijn zij klaar voor het broedseizoen, met in elk geval één zorg minder.

Deze actie werd mogelijk gemaakt door Stichting Landschapsbeheer van Vogelwerkgroep Midden-Brabant. Deze stichting steunt natuur- en vogelbeschermingsactiviteiten in de regio door middel van een financiële bijdrage.

# # # #

Steenuilenwerkgroep ontvangt financiële bijdrage voor veilige drinkbakken
28 april 2015

Stichting Landschapsbeheer van Vogelwerkgroep Midden-Brabant verricht werkzaamheden ter bescherming van kleine landschapselementen. Ook steunt deze stichting natuur- en vogelbeschermingsactiviteiten in de regio door middel van een financiële bijdrage.

Op koningsdag ontving Steenuilenwerkgroep Oisterwijk een financiële bijdrage voor de aanschaf van drinkbakken voor het vee die veilig zijn voor de steenuil. Een uitvinding van STONE om te voorkomen dat jonge steenuilen verdrinken in waterbakken. Veel jonge steenuilen worden het eerste jaar blootgesteld aan allerlei gevaren en overleven het eerste jaar niet. Verdrinking is één van de gevaren.

Alle erven in het werkgebied van de werkgroep Oisterwijk waar daadwerkelijk steenuilen huizen, ontvangen binnenkort zo’n steenuilveilige drinkbak. Met een beetje geluk zijn de bakken binnen nog voor de eieren uitkomen.

Op het volgende filmpje, een proef uitgevoerd door STONE, kunt u zien hoe het werkt.

De werkgroep bedankt namens de uilen Stichting Landschapsbeheer zonder wie deze aankoop niet mogelijk zou zijn geweest.

Groot nieuws!
4 maart 2015

Het is eindelijk zo ver: Anita en Christien zijn geslaagd voor hun ringexamen en wel met vlag en wimpel, volgens Pascal Stroeken en Ronald van Harxen (de mannen van Stone). Voor het hele verslag klik op onderstaande link:

http://www.steenuilenrondwinterswijk.nl/logboek/ringersexamen-anita-en-christien

We moeten nog even de officiële papieren van het Vogeltrekstation afwachten, maar daarna kunnen we aan de slag. We hebben er zin in!

Roepende mannen
18 februari 2015

In deze periode kun je ook het mannetje van de steenuil horen. Met zijn roep bakent hij zijn territorium af, en probeert zo een vrouwtje te versieren. De territoriumroep is een langgerekte roep: ‘guuuk guuuuk’. Het vrouwtje kan hierop reageren met een contactroep: ‘sjrie sjrie’. Mocht het tot paarvorming komen dan wordt er druk geknuffeld. Bij de steenuil kunnen we zeker van een bruidstijd spreken. Foto steenuilen: Rob Belterman

#

Zin om mee te helpen of een leuke klus? Geef je op!
2 februari 2015

De steenuilenwerkgroep werkt aan het verbeteren van het biotoop. Het afgelopen jaar hebben wij met de steenuilenwerkgroep Oisterwijk op verschillende plaatsen knotwilgen geplant en takkenrillen aangelegd rondom twee vennen in Moergestel.

Bij IVN Oisterwijk is tevens een werkgroep landschapsbeheer actief. In overleg met hen heeft deze groep op een uilenerf wilgen geknot en een takkenmuur verder opgebouwd. De werkgroep landschapsbeheer verricht o.a. de volgende werkzaamheden:

  1. Het knotten van wilgen
  2. Het afzagen en uitdunnen van oude houtwallen, ter vernieuwing
  3. Helpen bij nieuwe aanplant
  4. Het vrij maken van poelen
  5. Het weghalen van dominantie planten of bomen
  6. Heidevelden ontdoen van opschot zoals berk en grove den

De afgelopen maanden heeft de groep de volgende werkzaamheden verricht:

  • Wilgen knotten Hild Moergestel
  • Opschot heide verwijderen Kievitsblek
  • Opschot heide verwijderen bij Huisvennen
  • Wilgen knottten in Moergestel

Erfbewoners kunnen zich bij de werkgroep landschapsbeheer aanmelden als men een leuke klus heeft. 7 februari en 7 maart steekt de groep de handen weer uit de mouwen. Misschien komt uw leuke klus wel in aanmerking.

De werkgroep bestaat nu uit 12 leden en meer leden zijn zeer welkom, zodat zij nog meer kunnen gaan aanpakken. Voor meer informatie of aanmelden kunt u zich richten tot: Frans Tolboom. 013-7610049 franstolboom@hotmail.com

# #

Steenuil in woonwijk
18 januari 2015

In de afgelopen periode heeft een steenuil zich gevestigd midden in een woonwijk. De bewoners zagen de uil onder een kapotte dakpan naar buiten koekeloeren. De bewoners maakte daarop zelf een steenuilenkast, en plaatste deze naast de schoorsteen. Vervolgens werd de dakpan gemaakt. De uil zit inmiddels al een aantal weken op de locatie. De plek is niet echt geschikt voor de steenuil. Achter de afgesloten tuin ligt wel een stuk terrein braak. Maar dit is vrij geïsoleerd en je vraagt je af hoe de steenuil zich hier kan redden. Waarschijnlijk gaat het om een uil die nog geen eigen territorium heeft kunnen vinden. Op de lange termijn verwachten we niet dat hij zich hier blijvend zal vestigen. Het is bekend dat jonge uilen als zij zijn uitgevlogen op zoek gaan naar een eigen stek. Ze kunnen daarbij grote afstanden afleggen voor zij daadwerkelijk een eigen territorium hebben gevonden. Soms blijven zij een tijdje ergens hangen om dan toch weer door te trekken. Er komen wel vaker meldingen van steenuilen die in de problemen zijn gekomen midden in een woonwijk of in een industriegebied. Hoe het deze uil vergaat volgen wij op de voet.

In zeldzame gevallen komen er wel eens uilen voor op locaties waar je ze niet verwacht. Zo kregen we van Joep van de Laar (STONE) een melding van uilen die al jaren in een woonwijk in het midden van het land verblijven. Zelfs in het centrum van Lucca (Italië) schijnen al jaren steenuilen te zitten.

# # #

Braakballen aflevering 8
17 januari 2015

Een nieuwe aflevering van Braakballen! Deze aflevering kunt u vinden onder fun & info. Een informatief programma over uilen door Anita van Dooren en cameraman Joost van den Berg (Oisterwijk in beeld).

In deze achtste aflevering van Braakballen! neemt Anita van Dooren haar collega Christien Hermsen mee om een nest in de boom te hangen, speciaal voor ransuilen. Dat moet op 15 meter hoogte worden bevestigd op een tak. Dat gaat niet zo gemakkelijk en daarom hebben ze een boomklimmer ingeschakeld. Omdat de cameraman altijd een beetje dolt met de dames wordt hij gedwongen om ook eens in de boom te klimmen. Dat begint leuk, maar gaat dat wel goed? Kijk naar het bewogen slot van deze, mogelijk laatste Braakballen!, want zonder Joost als cameraman is er geen Braakballen!

#

Landelijke steenuilendag 25 oktober 2014 in Rhenen.
16 januari 2015

Zaterdag 25 oktober jl. vond de Landelijke Steenuilendag plaats in Rhenen. Eén van de sprekers was Beat Naef-Daenzer. Met zijn presentatie over gezenderde jonge steenuilen om hun overleving en verspreiding in Zuid-Duitsland te onderzoeken en met name de plaats waar ze zich uiteindelijk gaan vestigen, wist hij het publiek te boeien. Uit de resultaten kwam naar voren dat jonge steenuilen behoorlijke afstanden afleggen in een zoektocht naar een eigen territorium, maar dat zij zich uiteindelijk niet ver van de ouderlijk nestlocatie vestigen (hooguit een paar kilometer). Joep van de Laar (verbonden aan STONE) heeft in de jaren zeventig en tachtig hier ook al onderzoek naar gedaan. Zie: artikel Bron: steenuil.nl / Limosa

# #

Het afgelopen jaar was een enorm goed muizenjaar. En dat zagen landelijk alle uilenbeschermers terug tijdens de broedcontrole. Het record was een aantal van 57 muizen in één nestkast, waarvan zeven in het voorportaal (natuurlijk bij Steenuilenwerkgroep Oisterwijk). Muizen determineren op soort is nog niet zo makkelijk. Om in het broedseizoen de prooien beter te kunnen determineren, heeft STONE een muizendeterminatiekaart laten maken. Hiermee hebben uilenbeschermers een goede handleiding om mee aan de slag te gaan en kunnen ze meewerken aan een prooienonderzoek. Op[ deze manier wordt er informatie verkregen over het voorkomen van bepaalde muizen in het territorium van de steenuilen. Deze informatie kan men doorgeven aan STONE en draagt bij aan onderzoek tot bescherming van de uilen. De muizendeterminatiekaart is verkrijgbaar bij STONE.

Verder was het weer een gevarieerde en geslaagde dag, waar ook Brabant goed vertegenwoordigd was. Dit kwam tot uiting in een presentatie van Marco Renes met als thema de Brabantse uilenbescherming.

Landpark TV Assisië interviewt Oisterwijk in beeld
15 januari 2015

Landpark TV is het interne TV kanaal voor cliënten van Stichting Prisma, Landpark Assisië in Biezenmortel. Prisma is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Ilse de Veer is 28 jaar en werkzaam binnen AC Groen van Landpark Assisië. Deze eigentijdse dame is goed gebekt, heeft een eigen mening en kan dat goed verwoorden. Ilse is een fan van het programma "Braakballen!" Zij wilde graag de cameraman van Oisterwijk in Beeld, Joost van den Berg ontmoeten om hem eens aan de tand te voelen. Joost nam de uitnodiging aan en bij deze het resultaat. Lees meer.

Nieuwsbrief online
14 januari 2015

De broedresulaten van 2014 staat nu online, zie de nieuwsbrieven onder fun & info

Braakballen bij Stichting Vogelasiel Someren
13 januari 2015

Een nieuwe aflevering van Braakballen! Deze aflevering kunt vinden onder fun & info. Een informatief programma over uilen door Anita van Dooren en cameraman Joost van den Berg (Oisterwijk in beeld). Deze keer brengen ze een bezoekje aan het vogelasiel Someren.

Meer informatie over het Vogelasiel Opvang. Wanneer een zieke of gewonde vogel wordt gebracht, wordt deze eerst geregistreerd, daarna onderzocht. Indien nodig wordt medicatie toegepast en vervolgens in een van de "zieken" kooien geplaatst ter observatie. Na een korte periode van herstel worden vogels in een van de volières geplaatst. In deze volières hebben ze de ruimte om te vliegen en aan te sterken. Na volledig herstel worden de vogels vrijgelaten in de natuur. Educatie Kennis over inheemse vogels deelt het Vogelasiel graag met u. Dit is mogelijk door middel van rondleidingen en instructieve toelichting. Schoolklassen, natuur- en vogelorganisaties of andere vinden een goede plek waar veel te zien is, maar vooral ook te leren valt. Ook kunt u als individu een bezoek brengen aan het Vogel asiel, hiervoor kunt u mailen naar info@vogelasiel-someren.nl.

#