U kunt helpen

Meld geringde (dode of levende) vogels via Griel

Terugmelden van geringde vogels, dood of levend, kunt u doen via www.griel.nl

Klik linksboven op de site op het kopje Publieke Meldingen. U kunt de melding invullen en dan steeds rechtsonder op 'volgende' klikken. Er worden gegevens gevraagd over waar u de vogel heeft aangetroffen en de omstandigheden waaronder. Als u aan het eind uw emailadres invult, krijgt u binnen een aantal minuten een bericht van het Vogeltrekstation waar de vogel is geringd en wanneer. De ringer krijgt ook altijd een bericht. Meldingen zijn belangrijk voor onderzoek. Hoe meer we weten over trekgedrag, ongelukken etc. des te beter we de uilen kunnen beschermen.

Jonge uilen

Jonge uilen die je op de grond vindt, lijken misschien verlaten door hun ouders, maar zijn dat in de meeste gevallen zeker NIET. De ouders laten zich niet zien als je dichtbij de jongen komt of ze oppakt. Jonge uilen die op de grond zitten, bevinden zich altijd in de buurt van de nestplaats en dus van de ouders. Bij hun eerste vliegoefeningen komen veel jonge uilen op de grond terecht. De eerste dagen na het uitvliegen zijn ze nog niet in staat om weer op te vliegen. Ze zoeken dan dekking op de grond en worden daar (ook 's nachts) door de ouders gevoerd. Jonge steenuilen zijn trouwens goed in staat om tegen een boomstam omhoog te klimmen! Vanaf een tak of vanuit de nestholte worden dan de eerste vliegbewegingen gemaakt. Bedenk hierbij dat de jongen meer kans hebben op overleven als u niet ingrijpt. Ze hebben deze periode nodig om alle vaardigheden in de natuur onder de knie te krijgen; dat is de beste leerschool!

Het enige wat u kunt doen is de uil op een tak zetten en wat snoeiafval onder de boom leggen. Een uil die onnodig meegenomen wordt, loopt altijd een achterstand op.

#

Schuilmogelijkheden

Gastgevers bij wie een steenuil op het erf broedt, moeten extra alert zijn in die periode. Als jonge steenuilen hun nest verlaten, kunnen ze nog niet goed vliegen en zijn daardoor kwetsbaar. Ze staan in deze periode bloot aan vele gevaren, en vallen vaak ten prooi aan roofvogels, vossen of huisdieren. Pas uitgevlogen uilskuikens verstoppen zich daarom graag. Help ze daarbij 'n handje. Leg wat snoeiafval onderaan de nestkast. Een omgekeerd kistje met een kleine opening en een paar stenen erop biedt ook een goede schuilplaats. Een stuk regenpijp dat je in het gras onder de nestplaats legt, waar katten niet in kunnen en steenuilen wel, werkt ook afdoende. Zo zijn er wel meer schuilplaatsen te bedenken. Het is in ieder geval van groot belang dat hond en kat er niet bij kunnen. De steenuilen zullen het zeker waarderen. Let daarom ook op uw huisdieren in de periode dat de jonge steenuilen uitvliegen. Sommige honden en katten zijn razend op jonge steenuiltjes.

De oplossing tegen verdrinking

Heeft u steenuilen op uw erf, dan kunt u niet zonder de steenuil-veilige drinkbak voor het vee in het veld. Elk jaar verdrinken er wel uiltjes die niet meer uit een waterbak kunnen komen omdat de wanden te steil zijn. STONE bedacht de oplossing. Deze drinkbak met binnenmand maakt het de steenuil, die per ongeluk in het water terecht is gekomen, mogelijk er weer uit te klimmen. Door deze drinkbakken te gebruiken, kunnen we situaties zoals op de linker foto hieronder, in de toekomst voorkomen.

Deze steenuilveilige drinkbakken voor het vee, ontworpen door STONE zijn te bestellen via de website van de vogelbescherming.

EHBO bij uilen

Als u een volwassen uil op kunt pakken dan is dat een teken dat er iets aan de hand is. (Jonge uilen lijken vaak verlaten maar zijn dat meestal niet). Treft u toch een gewonde of verzwakte uil aan neem dan eerst contact op met een uilenkenner in de buurt of met een van de contactpersonen op deze site. Mocht dat niet lukken handel dan als volgt:

  1. Zet de uil in een kartonnen doos. Sluit de doos (maak het donker), maar zorg wel voor voldoende ventilatie. De doos moet ruim genoeg zijn. Leg een krant of handdoek in de doos.
  2. Zet er geen waterbakje in!
  3. Probeer de uil niet te voeren. Breng de vogel naar het dichtstbijzijnde vogelasiel, of bel de dierenambulance.

W.J. & J.H.W. Snoeren Kamerikstraat 20 5044 VC Tilburg 013 5700689

Stichting Vogelsiel Someren Philipbosweg 7 5715 RE Lierop 06 29799316

Vogelrevalidatiecentrum Zundert C.C.J.M. Brosens Luitertweg 36 4882 TB Zundert

Takkenmijt

Sla een paar palen in de grond en leg hier uw snoeiafval tussen. In deze takkenmuur huizen muizen, kleine vogeltjes en insecten. Ook voor de egel, hermelijn en bunzing biedt een takkenril bescherming. Daarnaast verfraait de natuurlijke uitstraling van dit element het erf. Steenuilen laten zich regelmatig zien rondom zo'n takkenmuur. Wat wil je met zoveel prooien in de buurt.

Muizen

Het niet gebruiken van muizengif is een belangrijk item. De muizen zijn na het eten van muizenkorrels niet meteen dood. Vaak duurt het nog een week voor het gif zijn werk doet. De muis verzwakt en is daardoor een makkelijke prooi voor allerlei roofdieren waaronder de steenuil. Na het verorberen van zo'n muis hoopt het gif zich op in de uil en overlijdt dit dier onbedoeld aan de gevolgen van muizengif. Gebruik geen muizengif op uw erf. Mocht u toch muizen willen bestrijden gebruik dan liever alternatieven.. Bijvoorbeeld: maak gebruik van mechanische klemmen. En zorg ervoor dat voer goed afgesloten staat.

#

Dek schoorstenen af met gaas

Het komt voor dat steenuilen via de schoorsteen in huis belanden, op een afgesloten zolder of via de open haard in de huiskamer terecht komen. De uilen weten dan de uitgang niet meer te vinden. Met een beetje geluk treffen huiseigenaars het uiltje op tijd aan zodat het weer vrij gelaten kan worden. Het binnenvliegen via schoorstenen is niet een op zich zelf staand geval, het is ook één van de doodsoorzaken onder uilen. Om dit te voorkomen kunt u de volgende maatregel treffen: dek schoorstenen af met gaas en het probleem is verholpen.

Verbeter het biotoop met aantrekkelijke subsidies

Als u in een buitengebied woont en de steenuil wilt helpen, zou u iets kunnen doen of juist laten om een uilenvriendelijke omgeving te creëren. Een uilenvriendelijke omgeving is gebaat bij:

  1. het planten van hoogstamfruitbomen of knotwilgenstaken
  2. het maken van een takkenmuur
  3. het aanleggen van een kikkerpoel
  4. het intact laten van rommelige hoekjes waar vogeltjes en muizen zich thuis voelen
  5. het laten staan van een oude schuur
  6. het niet herstellen van een kapotte dakpan
  7. het ophangen van een nestkast.

De steenuil staat hoog in de voedselketen. Als het goed gaat met de steenuil, gaat het ook goed met allerlei andere vogels en dieren. Er zijn dus meer redenen dan de steenuil alleen om iets aan biotoopverbetering te doen.

Knotwilgen snoeien

Gaat u knotwilgen snoeien? Snoei dan niet meteen hele rijen kaal, snoei een rij wel en een aantal knotwilgen die in de buurt staan niet. Er kunnen namelijk allerlei vogels - waaronder de steenuil - broeden in holtes van oude knotwilgen. Door enkele knotten intact te laten kan de steenuil zijn nestgelegenheid behouden. Naast het broeden in holtes van oude knotwilgen, gaan steenuilen vaak op in het landschap als zij zich verschuilen tussen de takken van deze knotbomen.