Niet voor de Show

"Geboeid"

"Geboeid" is een korte documentaire gemaakt door Eveline van Dijck (YOYmedia). Deze documentaire gaat over de nadelen van het houden van roofvogels en uilen in gevangenschap, en het gebruik van deze dieren op allerlei evenementen. In deze film komt duidelijk tot uiting dat roofvogel- en uilenshows niet meer van deze tijd zijn. De initiatiefnemers hopen dat de film bijdraagt aan de bewustwording van het grote publiek.

Deze documentaire is een vervolg op de postercampagne die gestart is door Christien Hermsen en Anita van Dooren. Deze campagne wordt ondersteund door Vogelbescherming Nederland, Steenuilen Overleg Nederland, Oehoewerkgroep Nederland, Kerkuilenwerkgroep Nederland, Werkgroep Slechtvalk Nederland, Werkgroep Roofvogels Nederland en Netwerk Uilenbescherming Brabant.

BENT U OOK ZO GEBOEID? – CAMPAGNE TEGEN HOUDEN VAN UILEN EN ROOFVOGELS IN GEVANGENSCHAP

Eendracht maakt macht. In Nederland trekken de belangrijkste organisaties die zich met (roof)vogel en uilen bezig houden, samen op tegen het in gevangenschap houden van deze prachtige maar kwetsbare vogels. De organisaties hebben middels een drietal verschillende posters een bewustwordingscampagne opgezet tegen het houden van roofvogels en uilen als huisdieren of voor ‘shows’. Ze willen het publiek duidelijk maken dat het op de foto gaan met een uil, of het inhuren van roofvogel op je huwelijksfeest, dat daar dierenleed aankleeft. Verder is het doel om een verbod te realiseren voor het houden van uilen en roofvogels als ‘huisdier’. Nu kan je voor klein bedrag een uil of roofvogel op Marktplaats kopen, met alle narigheid van dien.

De reden voor de campagne is dat er een toename is van het gebruik van uilen en roofvogels op jaarmarkten, braderieën, shows, fotoshoots en andere evenementen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt het wel tegen: Sinterklaas met een oehoe op zijn arm; uilen en roofvogels op kerstmarkten of op kinderfeestjes. Bezoekers van deze evenementen vinden de dieren prachtig om te zien en ze kunnen voor een paar euro met een uil of roofvogel op de foto. Ze lijken dit de gewoonste zaak van de wereld te vinden, maar men heeft niet door dat het welzijn van deze roofvogels ernstig in het geding is. Zo worden met name uilen (echte nachtdieren) blootgesteld aan dag- en zonlicht. Ook mijden uilen in het wild contact met mensen. Als ze vast geketend staan op een kraam kunnen ze niet anders dan dit contact gelaten ondergaan. Uilen en roofvogels werken alleen maar mee aan een show omdat zij hongerig worden gehouden zodat ze voor de prooien terugvliegen. Dan is er nog de problematiek van rondom per ongeluk of bewust losgelaten dieren die zich in het wild maar moeten zien te redden. Wanneer ze paren met een “wild” exemplaar kan er faunavervalsing ontstaan en zelfs plaatselijk de populatie verzwakken. Een ander groot probleem is het roven van dieren uit het wild (vaak uit het nest als nestjong). Kortom er zijn meer redenen waarom de bovengenoemde beschermingsorganisaties niet gelukkig zijn met dit fenomeen. Achter de schermen wordt door een aantal organisaties hard gewerkt om deze soorten op een lijst te krijgen van soorten die niet in gevangenschap gehouden mogen worden. Tot die tijd ligt er een mooie taak voor beschermers en / of andere geïnteresseerden om mensen bewust te maken van de problematiek.

WAT JIJ KUNT DOEN:

Door het verspreiden van de posters hopen we dat het publiek zich bewust gaat worden van de problematiek. En dat men zich bijvoorbeeld niet meer laat het verleiden tot het bezoeken van genoemde evenementen. Men kan organisaties aanspreken om te stoppen met deze activiteiten.

DOWNLOAD DE PDF voor alle posters.

Print er zelf een aantal uit, bijvoorbeeld in de copyshop:

poster-1

poster-2

poster-3

Of vraag de posters op bij deze organisaties:

Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland (SOVON), Netwerk Uilenbescherming Brabant, Werkgroep Slechtvalk Nederland (WSN), Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN), Oehoe Werkgroep Nederland (OWN), Steenuilenoverleg Nederland (STONE) en Kerkuilenwerkgroep Nederland (KWN).

Roofvogels en uilen zijn niet voor de show