#

Nieuws

OEHOEOEOEOE, STEM OP MIJ!!!
6 oktober 2020

Zoals ieder jaar heeft de Rabobank ook dit jaar weer de Rabo Clubsupport- actie om verenigingen in hun werkgebied een financieel steuntje in de rug te geven. Dit jaar willen we een eventuele bijdrage gebruiken voor de bescherming van de uilen in de directe omgeving.

Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage. Dus stem op IVN Oisterwijk e.o en help de uilen zodat ze ook in de toekomst nestgelegenheid vinden bij ons in de buurt. Je kunt stemmen van 5 tot en met 25 oktober. Het geld van de actie willen we gebruiken voor een extra wildcamera, geheugenkaartjes, batterijen e.d.

Foto Andre Eijkenaar

Bedankt voor uw steun, uilenwerkgroep IVN Oisterwijk

bosuil

Petitie Vogels vrij
6 januari 2020

Hansje Hardenberg en Anjo Schouten, van ‘Team Steenuil’ van Beleef de Lente, zijn onlangs de petitie ‘Vogels vrij’ gestart. De petitie verzoekt de Tweede Kamer wetgeving zodanig aan te passen dat:

  • • het in gevangenschap houden van uilen en roofvogels door particulieren en commerciële organisaties verboden wordt, met een ontheffing voor asiels en opvangen;
  • • het kweken en verhandelen van uilen en roofvogels verboden wordt;
  • • het houden van shows, demonstraties of andere voorstellingen met roofvogels en uilen verboden wordt;
  • • roofvogels en uilen op de negatieflijst voor huisdieren worden geplaatst.

Uilenwerkgroepen Oisterwijk steunen deze petitie uiteraard van harte, en roepen iedereen op deze te ondertekenen en - via sociale media - onder de aandacht te brengen bij vrienden en volgers. Tekenen kan tot half oktober 2020. Doen!

https://roofvogelsvrijlaten.petities.nl/

steenuil

Uilen 9
6 januari 2020

Nummer 9 van het tijdschrift Uilen is uit. Alle begunstigers van STONE krijgen dit tijdschrift toegestuurd. In dit blad staan bijzondere artikelen op landelijk niveau. Naast het gegeven dat de inhoud weer zeer interessant is, heeft deze uitgave wel een Brabants tintje. Verder verklappen wij niets.

Een kort overzicht van de inhoud: Vijfde integrale steenuileninventarisatie in Zeeuws Vlaanderen; Het opmerkelijke jaar 2019; De steenuil in Vlaanderen; Bijzonder broedgeval van de oehoe; Aantalsontwikkeling van de Oehoe in Nederland; De velduil in Nederland; Gewichten intacte muizen; Ransuil met record aantal jongen; Steenuil legt 11 eieren en 8 jaar onderzoek naar winterroesten van de ransuil in Groningen.

Bent u geen donateur van STONE en wilt u het blad Uilen toch graag ontvangen? Stuur dan een email naar: uilen@steenuil.nl o.v.v. Uilen 9.

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden. Na betaling van het beschuldigde bedrag (€8,- exclusief verzendkosten, voor Nederland €4,50) wordt Uilen 9 u zo spoedig mogelijk toegestuurd.

steenuil

Een goede start voor de bosuil
8 april 2019

Het broedseizoen is voor de bosuilen succesvol begonnen. 22 februari kregen we de eerste melding van een takkeling die op de grond terecht was gekomen. Dit was bijzonder vroeg in vergelijking met voorgaande jaren. 2018 was zelfs een slecht bosuilenjaar. Inmiddels zijn er meer broedgevallen bekend en deze zijn ook vrij dicht bij elkaar. De eerste jongen hebben we al geringd.

Tijdens het ringen brengen we de boodschap over dat mensen jonge uilen, die op de grond terecht zijn gekomen meestal niet weerloos zijn. Wanneer men deze jonge uilen wat hoger op een tak zet, zijn ze veilig voor predatoren zoals vossen, honden en katten. Ook terugzetten in struiken of in de nestkast is een goed alternatief. Overigens kunnen jonge uilen in deze fase (takkelingen genaamd) goed klimmen. Ouderuilen zijn in de buurt en reageren op de bedelroep van de jongen. Ze worden dus goed gevoerd en verzorgd en hebben geen "mensenhulp" nodig. Bij twijfel raadpleeg een uilendeskundige.

Foto moeder bosuil, Michel Verhoeven

"Geboeid"
8 september 2018

"Geboeid" is een korte documentaire gemaakt door Eveline van Dijck (YOYmedia). Deze documentaire gaat over de nadelen van het houden van roofvogels en uilen in gevangenschap, en het gebruik van deze dieren op allerlei evenementen.

In deze film komt duidelijk tot uiting dat roofvogel- en uilenshows niet meer van deze tijd zijn. De initiatiefnemers hopen dat de film bijdraagt aan de bewustwording van het grote publiek.

Deze documentaire is een vervolg op de postercampagne die gestart is door Christien Hermsen en Anita van Dooren. Deze campagne wordt ondersteund door Vogelbescherming Nederland, Steenuilen Overleg Nederland, Oehoewerkgroep Nederland, Kerkuilenwerkgroep Nederland, Werkgroep Slechtvalk Nederland, Werkgroep Roofvogels Nederland en Netwerk Uilenbescherming Brabant.

Een woord van dank is op zijn plaats aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van "Geboeid".

Delen mag, graag zelfs!
Posters kunt u aanvragen via de meewerkende organisaties. Of door het sturen van een mail.

Bekijk op YouTube

steenuil

Zeg het voort! Poster: Stop roofvogels en uilen in gevangenschap
6 december 2017

Afgelopen zaterdag (2 december 2017) zijn bovengenoemde posters gepresenteerd op de landelijke dag van SOVON. Deze posters zijn een initiatief van Netwerk Uilenbescherming Brabant en moeten gezien worden als een aanvulling op de eerder uitgegeven folder "Roofvogels en uilen zijn niet voor de show". De groepen die toentertijd hun medewerking aan de folder gaven, hebben dat nu ook gedaan, te weten: Vogelbescherming Nederland (VN), Werkgroep Slechtvalk Nederland (WSN), Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN), Oehoe Werkgroep Nederland OWN), Steenuilenoverleg Nederland (STONE) en Kerkuilenwerkgroep Nederland (KWN).

De reden voor het uitbrengen van de posters is dat er een toename is van het gebruik van uilen en roofvogels op jaarmarkten, braderieën, shows, fotoshoots en andere evenementen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt het wel tegen: Sinterklaas met een oehoe op zijn arm, uilen en roofvogels op kerstmarkten of op kinderfeestjes. Bezoekers van deze evenementen vinden de dieren prachtig om te zien en ze kunnen voor een paar euro met een uil of roofvogel op de foto. Ze lijken dit de gewoonste zaak van de wereld te vinden, maar men heeft niet door dat het welzijn van deze roofvogels in het geding is.

Zo worden met name uilen (echte nachtdieren) blootgesteld aan dag- en zonlicht. Ook mijden uilen in het wild contact met mensen. Als ze vast geketend staan op een kraam kunnen ze niet anders dan dit contact gelaten ondergaan. Uilen en roofvogels werken alleen maar mee aan een show omdat zij hongerig worden gehouden zodat ze voor de prooien terugvliegen. Dan is er nog de problematiek van rondom per ongeluk of bewust losgelaten dieren die zich in het wild maar moeten zien te redden. Wanneer ze paren met een "wild" exemplaar kan er faunavervalsing ontstaan. Een ander groot probleem is het roven van dieren uit het wild (vaak uit het nest als nestjong). Kortom er zijn meer redenen waarom de bovengenoemde beschermingsorganisaties niet gelukkig zijn met dit fenomeen.

Achter de schermen wordt door een aantal organisaties hard gewerkt om deze soorten op een lijst te krijgen van soorten die niet in gevangenschap gehouden mogen worden. Tot die tijd ligt er een mooie taak voor beschermers en / of andere geïnteresseerden om mensen bewust te maken van de problematiek. Door het verspreiden van de posters hopen we dat het publiek zich bewust gaat worden van de problematiek. En dat men zich bijvoorbeeld niet meer laat het verleiden tot het bezoeken van genoemde evenementen. Men kan organisaties aanspreken om te stoppen met deze activiteiten.

De posters zijn verkrijgbaar bij de eerder genoemde groepen of in pdf te downloaden. De posters zullen binnen alle uilenwerkgroepen in Brabant uitgedeeld worden zodat ieder ze kan ophangen of gebruiken waar men wil.

Bosuilen op eieren
18 februari 2015

De bosuilen beginnen als eerste in november december met het afbakenen van het territorium. In deze periode zitten de eerste bosuilen al op eieren. Op de volgende pagina zijn daar live beelden van te volgen: nestkastlive.nl/bosuil

Bosuilenkasten
2 februari 2015

De staat van de kasten is over het algemeen goed, veel zien er nog gaaf, schoon en stevig uit. Één kast niet kunnen vinden, deze is waarschijnlijk verwijderd, daar is wel de holte in de boom ingemeten met GPS. Naast de bekende kasten waren er bij het natuurtheater nog 2 bosuilenkasten opgehangen door het natuurtheater zelf, deze zijn ook ingemeten. De kasten van het natuurtheater hangen bij de rode lelie en zijn zichtbaar voor het publiek.

Kast nummer 5 is met boom en al naar beneden gekomen dus deze kast heeft een reparatie en een nieuwe ophangplek nodig. Bij deze kast lag ook nog een kapotte boomklever/kruiper kast die van de boom is gevallen.

Kast nummer 7 vertoonde zware gebruikssporen en hing de bodem een beetje los (er zat een kier in), ook staken er takken uit de kast, dus er zit waarschijnlijk veel materiaal in. Er zat ook veel materiaal in kast nummer 3.

De kasten 3, 5 en 7 hebben dus zeker aandacht nodig.

Nummer Staat Opmerkingen
1 Goed
2 Goed Lijkt stevig te hangen.
3 Oke Ziet er slordig uit maar lijkt stevig te hangen, veel takken er in.
4 Goed
5 Slecht Hele boom is omgevallen / afgebroken, dus kast ligt half uit elkaar, nog wel aan de boom vast, ook gevallen boomklever / kruiper kast vlak erbij op de grond.
6 Goed
7 Slecht Zware gebruikssporen, veel rommel er in, onderkant zit een kier in.
8 Zeer goed
9 Kast verdwenen Holte in boom.
10 Zeer goed
Particulier Zeer goed Zelf opgehangen door natuurtheather.
Particulier Zeer goed Zelf opgehangen door natuurtheather.

Bosuilenwerkgroep van start
18 januari 2015

Maandag 13-10-2014 is er een eerste overleg geweest met Sten van de Langenberg, Ad van Opstal en Erwin de Hoop van Natuurmonumenten. De werkroep is er klaar voor en start met het na lopen van huidige bosuilenkasten, en deze zo nodig te herstellen. Er worden geen nieuwe kasten geplaatst. Daarnaast worden de uilen die in het gebied aanwezig zijn in kaart gebracht. In een later stadium worden de nestkasten op jongen gecontroleerd, en worden deze geringd.

#

Bosuilen uitgezet
18 januari 2015

Vrijdag 1 augustus zijn er voor Stichting Vogelasiel Someren een vijftal bosuilen en drie steenuilen uitgezet. Met medewerking van boswachters Niels Vogels en Lex Querelle van Natuurmonumenten zijn daarvan drie bosuilen en 1 steenuil uitgezet in de gebieden van Natuurmonumenten; namelijk de Kampina en Huize Ter Heide. De uilen waren allen jongen van dit jaar. Zij worden eerst twee dagen vastgezet in een nestkast afgemaakt met gaas, zodat zij de omgeving kunnen bekijken. De uilen worden dan ook van prooien voorzien. Daarna wordt het gaas weg gehaald. Dat ze blijven is niet belangrijk, wel dat ze zich weten te redden.

#